اخبار برگزیده

سورگوم و كاربرد آن

 
سورگوم زراعی گیاهی از خانواده غلات است است که در ایران، ذرت خوشه ای نامیده می شود. با توجه به شباهت ظاهری این گیاه با ذرت و ارزن که باعث شده آمار سطح کشت این دو گیاه با هم مخلوط شود، برای ایجاد تمایز میان این دو از اسم سورگوم که یک اسم جهانی برای این گیاه است استفاده می شود.
سورگوم از نظر اهمیت در بین غلات در دنیا بعد از گندم، برنج، ذرت و جو در مقام پنجم قرار دارد.
آمار سطح زیر کشت سورگوم در ایران در سال 1365 فقط شش تار گزارش شده که در سال 1382 به حدود ۴۰ هزار تار افزایش یافته است.
توده های زراعی بومی سورگوم در ایران در مناطق جنوب خراسان، سیستان، کرمان، اصفهان، یزد، گیلان، مازندران و بنادر جنوبی بطور پراکنده وجود دارد.
 
خصوصیات گیاهشناسی
 
سورگوم غله ای بدون پوسته هال است. کروی شکل می باشد. وزن آن بین 20 تا 30 میلیگرم بوده و به رنگ های مختلف اعم از سفید، زرد، قرمز، قهوه ای و غیره دیده می شود. که معمول ترین آنها زرد و قرمز است. سورگوم از سبوس، آندوسپرم و جوانه تشکیل شده است.
رنگریزه های سورگوم به جای اینکه در لایه تستا واقع شده باشند در لایه های داخلی تر سبوس قرار دارند. نوعی سورگوم به نام سورگوم مقاوم به حمله پرندگان وجو دارد که این واریته مقدار قابل توجهی تانن را در خود ذخیره کرده است که سبب تلخی آن می شود.
سورگوم گياهی است خودگشن كه درصد دگرگشنی آن نزديك به 5 درصد است كه در سودان گراس اين درصد بيشتر از سایر واریته ها است. در خوشه سورگوم ممكن است تا 4000 بذر تشكيل شود كه وزن هزار دانه آن 16 تا 40 گرم می باشد. استفاده مستقيم دام از علوفه تازه سورگوم ممكن است باعث مسموميت دام شود زيرا در برگ های سورگوم جوان ماده گلوكوزيدی به نام Dhurin  وجود دارد كه سمی  است و زمانی كه به پروسيك اسيد تبديل می شود باعث مسموميت دام می گردد. برای كم شدن خطر مسموميت دام نباید از علوفه تازه استفاده كرد. زمانی که ارتفاع ساقه سورگوم از 50 سانتیمتر به طرف 100 سانتیمتر حركت می كند ميزان اين ماده سمی كاهش پيدا می كند. همچنين در سيلو نيز از بين می رود .
 

سورگوم و كاربرد آن

Slide 1قابلیت نفوذ کم این اشعه سبب می شود تا استفاده ا ز آ ن به کاربردهای سطحی محدود گردد فراورده هایی نظیر جو ، برنج ، ذرت ، سورگوم ، حبوبات ،آرد ذرت ، قهوه کاکائو و   سم شناسی گیاهپزشکی(حشره شناسی و بیماری شناسی کشاورزی)2 سه هفته قبل و بعد از سمپاشی با روغن از کاربرد گوگرد روی گیاه باید خودداری نمود فيتوفترا، ماکروفومينا) پنبه، سياهک خوشه ذرت، سياهک پنهان سورگوم ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ و ذرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﮔﻨﺪم ﻫﺎي ﮔﻠﻮﺗﻦ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه5 ژانويه 2014 ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﯿﺘﺎز در ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوي ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﺮغ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﮔﺬار وﺣﯿﺪ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ * 1 ﻣﺮﺗﻀﯽ ﯾﻮﺳﻔﯽ 1 و ﻣﺤﻤﺪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺖ 2 1 *

سورگوم و كاربرد آن

سورگوم و كاربرد آن

 

بذر و کود شيميایی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی شلغم اثر تلفيق

زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان ذرت مكزيكي مشهور شده است كه براي مصرف انسان بصورت تازه خوري و كنسروي كاربرد دارد سورگوم از خانواده غلات مي باشد كه به دو صورت علوفه اي و دانه اي وجود دارد معرفی سموم کشاورزی پر کاربرد فروش خدمات باغبانی19 نوامبر 2015 معرفی سموم کشاورزی پر کاربرد آزینفوس متیل حشره‌كش، كنه‌كش تماسي، ذرت، سورگوم، گياهان خانواده كدوئيان، توت فرنگي، چمن و ديگر محصولات

دکتر امیر فیاض مقدم | رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه

واکنش ریخت‌شناسی اندام هوایی و ریشه سورگوم به میکروارگانیسم‌های واکنش ریخت‌شناسی اندام هوایی و ریشه سورگوم به میکروارگانیسم‌های موثر در در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که کاربرد کودهای بیولوژیک EM نقش مفید و مؤثری در  بذر و کود شيميایی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی شلغم اثر تلفيق پوتیدا باعث افزایش جذب فسفر و عملکرد 3 رقع سورگوم علوفه ای ش د ولی تلقیح با ترکیبی از دو سویه اثر مثبتی نداشت همچنین کاربرد تلفیقی تلقیح بذر  سورگوم علوفه ای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سورگوم علوفه ای دانلود فایل ۱۳۹۳ ۱۲ ۲۵ مدیریت سایت نوشته های مرتبط Quinoa آشنایی با گیاه کینوا ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ three new species  ماشین های برداشت پایگاه اینترنتی کشاورز17 فوریه 2013 اما منظور از کاربرد ، علوفه در این مقاله گیاهان خانواده بقولات ( لگومینوز) بوده و متداول در دنیا ذرت شیرین، سورگوم باقالی، بذر یونجه، یونج و دکتر امیر فیاض مقدم رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیهکاربرد نرم افزار های آماری مهارت در کشت و بافت گیاهان ایران 6) تاثیر تراکم کاشت بر شاخصهای رشد هیبرید های سورگوم علوفه ای در شرایط کشت دوم در مننطقه خوی


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها